Technologie
Tisk
PDF

Ovocné a neovocné polotovary jako suroviny pro další zpracování jsou vyráběné na nových moderních technologiích Frujo a.s. a znamenají náskok Vašich finálních výrobků před konkurencí.

Různé technologie a s tím související implementační znalosti nám umožňují produkovat široký sortiment přípravků téměř bez limitů a omezení. Forma mikrobiologické stability těchto polotovarů je závislá na použití různého typu technologie a je založena na přísné aseptičnosti, údržnosti účinkem osmotického tlaku, nízké vodní aktivitě, inertní atmosféře a jejich vzájemném synergismu.

Technologie, které jsou páteří produkčního systému a které a.s. Frujo ovládá, jsou: