Podpořili jsme projekt Život na nečisto
Tisk
PDF

V rámci našich dobročinných aktivit jsme se rozhodli podpořit projekt, který pomáhá mladým lidem z dětských domovů k začlenění do společnosti - Život nanečisto. Náš příspěvek byl použit pro realizaci kurzů s názvy Práce a Domácnost. "Máme velkou radost, že jsme mohli pomoci na dobrou věc a že mladí lidé získají dobrý základ pro vstup do samostatného života," dodává předseda představenstva společnosti, pan Šimon Hamerský.

 

Ucastnici_kurzu_ZNN6

 

Projekt Život nanečisto reaguje na potřeby mladých lidí připravující se na odchod z ústavní péče. Hlavním cílem projektu je vybavit tyto mladé lidi dovednostmi, které jsou nezbytné k úspěšnému vstupu do samostatného života. Kurzy jsou zaměřeny na integraci ve všech oblastech společenského života - hledání práce, bydlení, zvyšování kvalifikace, pracovní i další smlouvy, rizika nezaměstnanosti, formy efektivních investic finančních prostředků, principy efektivní komunikace v profesním životě, ale i partnerské vztahy a nástrahy rodinného života. Základním principem kurzů jsou simulované situace z reálného života, následné usazení prožitého do teoretického rámce a společná reflexe. Každý ze 4 třídenních kurzů je kombinací zážitkových simulací, odpočinkových her, tvůrčích programů, ale i skupinových/individuálních terapeutických zastavení. Nespornou výhodou kurzu je individuální péče, na jednom kurzu je skupina max. 15 účastníků, jejíž program zajišťuje celkem 6 zkušených lektorů (z toho 2 psychoterapeuti). Cyklus Života nanečisto se skládá z celkem 4 třídenních tematických kurzů, které absolvuje skupina stejných účastníků během jednoho kalendářního roku. V letošním roce se zatím konaly dva kurzy, další dva jsou naplánovány na konec roku. 

 

Priprava_na_odchod_z_DD