Frujo je členem organizace SEDEX
Tisk
PDF

Společnost Frujo se stala členem globální neziskové organizace SEDEX.

Organizace SEDEX je efektivní a inovativní řešení pro všechny dodavatelské subjekty. Jejími členy jsou společnosti ze 150 zemí světa, které kladou důraz na zlepšení odpovědného a etického chování v dodavatelských řetězcích. 

On-line databáze umožňuje sdílet informace ve 4 klíčových oblastech: 

  • pracovní normy
  • bezpečnost a ochrana zdraví
  • životní prostředí
  • podnikatelská etika

 

Všechny tyto oblasti jsou pro naši společnosti velmi důležité a pomáhají nám být významným dodavatelem pro potravinářský průmysl.  

 

Více informací o organizaci SEDEX na: www.sedexglobal.com