Komponenty bez E kodů
Tisk
PDF

Přirozeně kvalitní a zároveň transparentní svým složením a deklarací, s tzv. "čistou etiketou". Komerčně lehce pochopitelné a atraktivní.

Jsou racionální řadou vhodnou pro zpracovatele, kteří chtějí oslovit řadu svých konzumentů sortimentem zdravotně, fyziologicky, ale taky "psychologicky" prospěšných výrobků.

Svou racionálností nabízí finálním výrobkům vyšší biologickou přidanou hodnotu a od řady Bio se liší zejména tím, že oproti nim mají nepřehlédnutelnou ekonomickou výhodu.

Aditivní látky upravující konzistenci, barvu, chuť, aroma a další vlastnosti jsou nahrazeny přirozenými surovinami. A to i například za cenu kratší fyzikální trvanlivosti, nebo "nižší" avšak přirozenější úrovně rekonstituce senzorických parametrů. Jejich výsledné standardní kvality je docilováno zejména pečlivým výběrem surovin a citlivým technologickým přístupem při výrobě.

Jsou skutečným důkazem inteligentního návratu k přírodě u industriálně vyráběného zdravého jídla.