Politika jakosti Frujo a.s.
Tisk
PDF

Naším prvotním a nejvyšším cílem je spokojenost našich zákazníků, splnění jejich potřeb a požadavků, posílení prosperity.

Tohoto cíle se snažíme dosáhnout profesionálním přístupem, soustavným zdokonalováním systému jakosti a zlepšováním vlastních pracovních procesů.

Pro zajištění zdravotní a hygienické nezávadnosti našich výrobků využíváme systém HACCP a správnou výrobní praxi.

Povinností a samozřejmostí je dodržování předpisů a požadavků vycházející z platné legislativy ČR a EU, které se týkají činnosti naší firmy.

Splňujeme systém požadavků  IFS a současně jsme vlastníky BIO certifikátu.